papier_edited.png
papier_edited.png
Vaše svedectvo o Bohu, vypočutí modlitby Bohom, svedectvo o obrátení 

      ĎAKUJEME !

 

 

 

Sláva a vďaka Bohu !

Svedectvá

Mária

 Pochválený buď Ježiš Kristus! Týmto svedectvom chcem nadviazať na slová o. Petra v nedeľnom príhovore, keď hovoril o pôsobení Božieho Ducha v našom živote, keď mu v pokore otvoríme svoje srdce k službe. Bola som jedna z tých, ktorá sa mohla zaradiť medzi ľudí, ktorí ani nevedia, že je Duch svätý. Viera mi bola vštepovaná cez rodičov, neskôr kňazov, ako každému, kto patrí do spoločenstva veriacich. Snažila som sa v dospelosti žiť čestne, spravodlivo, aby som sa každému mohla pozrieť do očí. Držala a držím sa "zlatého" pravidla: "Nerob druhým to, čo nechceš aby robili iní tebe." Keď bol niekto v akejkoľvek núdzi, snažila som sa nezištne pomôcť. Túžila som a túžim žiť život vo svetle sviatostí a k tomu túžim viesť aj moje deti a vnúčatá. Niečo mi v živote napriek všetkému stále chýbalo, ale nevedela som to pomenovať. Radosť, ktorá nás občas zaplaví z dobre vykonanej práce, alebo skutku nie je trvalá. Ďakujem Trojjedinému Bohu a svedčím o Jeho dobrote aj prostredníctvom tohto svedectva, že našiel stratenú ovečku. Pred pár rokmi má známi pozvali na jedno modlitbové stretnutie, ktorého súčasťou bola aj modlitba chvál. Všetci naokolo boli radostní a chválili Boha. Boh má obdaril milosťou a ja som po prvý krát v živote v slzách mohla povedať Bohu otázku, akoby bol živý: "Prečo sa ja nemôžem takto tešiť?" Na nasledujúcom stretnutí sa prítomný kňaz pýtal veriacich počas homílie, čo by si najviac priali, aby im Boh dal. Hlavou mi vírilo všeličo... Niekoľko prítomných sa prihlásilo a ich odpoveď bola: "Dary Ducha Svätého, život v Duchu svätom a pod." Hlboko sa ma to vďaka Božej milosti dotklo a túžila som po takom živote, hoci pre mňa ešte neznámom. Keď prejavíme v pokore srdca túžbu a vôľu dať sa do vôle Boha otca, bude nás žehnať. Krátko na to má známi prihlásili na seminár Obnovy v Duchu svätom. Nevedela som o tom nič, ale brala som to ako pozvanie. Ak vyznáme v pokore svoju slabosť a hriešnosť pred Bohom a s vedomím tejto slabosti mu chceme slúžiť podľa Jeho vôle, Pán nás obdarí. Prešlo veľa dní, pomaly aj rokov a radosť "pravá radosť", ovocie Božieho Ducha ma začala napĺňať. Je to cesta, ktorá na tomto svete nemá konca a nie je ľahká, keď túžime verne, ako učeníci Pánovi po nej kráčať. Vďaka Bohu, poslal nám tešiteľa a dobrého radcu, tak sa Ním nechajme viesť a napĺňať... Nech je naším životom zvelebený Trojjediný Boh a na tejto ceste nech nás sprevádza a vyprosuje nám milosti Panna Mária.

Po odvysielaní nášho Večera slova, otázok a odpovedí. Dnes som pocítila radosť akoby som vypila osviežujúci nápoj. Aj silu ďalej pokračovať v živote ktorý sa mi zdal zaťažujúci. Ďakujem

Livi

Po odvysielaní nášho Večera slova, otázok a odpovedí. Dnes som pocítila radosť akoby som vypila osviežujúci nápoj. Aj silu ďalej pokračovať v živote ktorý sa mi zdal zaťažujúci. Ďakujem