top of page
turice 9.jpg

Obnova v Duchu Svätom - sk

Tešíme sa na Vás !

Sziv es kez De jo.gif

Stretnutie spoločenstiev a  priateľov
Obnovy v  Duchu Svätom sa uskutočnilo

 

V Trenčíne 15. októbra 2022
Miesto: Kostol sv. Františka Xaverského – Piaristi
S programom:

9,30 Pozvanie k spoločnej modlitbe

10,00 Prednáška - Mons. Peter Brodek

11,00 Adorácia - vdp. Michal Šrank
Vzývanie Ducha Svätého

12,00 Obedňajšia prestávka
Bratské rozhovory

13,00 Modlitba v skupinách za jednotlivcov

15,15 Blok svedectiev, otázok a odpovedí

16,00 Slávenie Eucharistie - vdp. Miroslav Kukla
a záverečné požehnanie

Rozposlanie. Záver seminára Obnovy v Duchu Svätom

v H. Beňadiku 02.10 2022