KCHO 01.jpg
  • YouTube Sociální Icon
  • facebook-square

Obnova v Duchu Svätom - sk

NOVÉ !!!

Duchovné cvičenia v Hronskom Beňadiku
Pozývame veriacich do kláštora v Hronskom Beňadiku na duchovné cvičenia v termíne:
5. - 8. august 2021
téma:

„Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš“
exercitátor: Mons. Peter Brodek
Prihlásiť sa možno na tel: 0911 958 334

notice.png

Duchovné cvičenia v Hronskom Beňadiku

Pozývame veriacich do kláštora v Hronskom Beňadiku na duchovné cvičenia v termíne:

8. - 11. júl 2021

téma: „Pustovňa dnes“

exercitátor: Mons. Peter Brodek

Prihlásiť sa možno na tel: 0911 958 334

Logo_Benadik_farba.jpg

Požehnanie Kristovou krvou letecky na všetky svetové strany našej

krajiny v nedeľu Krstu Krista Pána  (11.01.2021)

Pozvanie k vnútornej účasti na udalosti požehnania

mocnou relikviou Kristovej krvi.

CHARIS, je medzinárodný orgán pre službu všetkým vyjadreniam Katolíckej charizmatickej obnovy (KCHO), prúdu milosti ako ovocie Druhého vatikánskeho koncilu.

Všeobecné ciele CHARIS sú:

  1. napomáhať prehlbovanie a podporovanie milosti krstu v Duchu Svätom v celej Cirkvi;

  2. podporovať používanie chariziem nielen v Katolíckej charizmatickej obnove, ale aj v celej Cirkvi;

  3. podporovať duchovné prehlbovanie a svätosť u ľudí, ktorí prežívajú skúsenosť krstu v Duchu Svätom;

  4. podporovať záväzok k evanjelizácii predovšetkým prostredníctvom novej evanjelizácie a evanjelizácie kultúry, rešpektujúc pritom náboženskú slobodu;

  5. podporovať spoluprácu medzi komunitami, ktoré sa zrodili z Katolíckej charizmatickej obnovy, s víziou zdieľania skúseností konkrétnych komunít pre dobro všetkých;

  6. podporovať ekumenický rozmer Katolíckej charizmatickej obnovy a pestovať záväzok slúžiť jednote všetkých kresťanov;

Kázeň kard.Raniero Cantalamessa O.F.M.Cap. (pápežský kazateľ)

(Zdroj: LUX TV SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA - Priamy prenos z Vatikánu - Veľký piatok 2.4.2021)

Požehnanie Kristovou krvou

 

Milí kresťania i všetci ľudia dobrej vôle,

pozývam vás všetkých k vnútornej účasti na udalosti požehnania

mocnou relikviou Kristovej krvi. Ježiš ju za nás vylial na kríži

za naše hriechy a ich následky. Nákaza, ktorá nás v týchto dňoch zasahuje v stále väčšej miere je varovaním i výzvou k obráteniu. Chceme prosiť o Božie zmilovanie, ale i o navrátenie sa

ku kresťanskému životu. Je mojou i našou povinnosťou

prispieť do tohto zápasu pokornou, ale i kajúcnou modlitbou

za všetky naše zlyhania, nevďačnosť, za všetky hriechy proti životu.

Za všetky zlyhania manželstiev, rodín, verejných činiteľov i duchovenstva. Za všetky amorálne zlyhania nás ľudí, niekedy až

za zvrátené zmýšľanie. Nechcem ísť do ďalších temných stránok nášho života, ale len v kajúcnosti prosím Pána o milosrdenstvo

voči nám hriešnym. Pane odvráť od nás túto ničivú silu. Nemám odvahu sľúbiť, že náš život sa zmení k lepšiemu. Obávam sa, že je hlboko vzdialený od skutočnej kajúcnosti.

Napriek tomu sa odvažujem prosiť, zmiluj sa nad nami a chráň nás svojou presvätou krvou, ktorú si vylial za nás. S pokorou prosím

so všetkými veriacimi, modliacimi a kajúcimi ľuďmi, ochráň nás

od týchto chorobných rán s nádejou, že sa zmeníme viac na Tvoj obraz. Prosíme o to spoločne na mocný príhovor Božej matky.

Požehnanie by sa malo uskutočniť letecky na všetky svetové strany našej krajiny v nedeľu Krstu Krista Pána popoludní.

                                                                                    Mons. Peter Brodek

Hronsky Benadik Krv Kristova2.jpg

Pozývame veriacich i všetkých ľudí dobrej vôle

k duchovnej účasti na kajúcej pobožnosti

pred relikviou Kristovej krvi v Hronskom Beňadiku.

Cieľom kajúcej pobožnosti je odprosenie

Pána Boha za naše hriechy, ktorými sa vzďaľujme

od diela vykúpenia Ježiša Krista, ktorý vylial svoju

krv za nás a našu spásu. Nákaza, ktorá nás v týchto

dňoch zasahuje v stále väčšej miere je varovaním

i výzvou k obráteniu. Chceme prosiť o Božie zmilovanie,

ale i o navrátenie sa ku kresťanskému zmýšľaniu

a životu podľa evanjelia. Kajúcu pobožnosť

pri mocnej relikvii Kristovej krvi chceme sme

uskutočnili v nedeľu 11. októbra o 15:00 

s priamym prenosom na:  

https://youtu.be/wp7ZyOhPVBE

Za necelých 24 hodín po priamom prenose

má pobožnosť už vyše 10 000 zhliadnutí,

pridajte sa a pomodlite sa tiež s nami.

Hronsky%20Benadik%20Krv%20Kristova2_edit

Mons. Peter Brodek generálny vikár Nitrianskej diecézy, kanonik, rektor Baziliky sv. Benedikta Hronský Beňadik

9. Večer slova, otázok a odpvedí

8. Večer slova, otázok a odpvedí

7. Večer slova, otázok a odpvedí

6. Večer slova, otázok a odpvedí

5. Večer slova, otázok a odpvedí

4. Večer slova, otázok a odpvedí

3. Večer otázok a odpvedí

2. Večer otázok a odpvedí

1. Večer otázok a odpvedí

Aleluja !