turice 9.jpg

Obnova v Duchu Svätom - sk

Kto túži po hlbšom vzťahu s Kristom v Duchu Svätom, môže sa zúčastniť seminára Obnovy v Duchu Svätom v kláštore sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku. Seminár ponúka poznanie Ducha Svätého, jeho pôsobenie v našom živote. Pre účastníkov je pripravený trojmesačný duchovný program obsahujúci proces vnútorného uzdravenia, vyliatia Ducha ako i služba v Cirkvi. 
Informačné stretnutie sa pripravuje na 10. júla 2022 o 15,00 v kláštore

v Hronskom Beňadiku. Bližšie informácie môžete získať na čísle telefónu: O9O7 407 050

21.07. - 24.07.2022 Duchovné cvičenia - Žiť Božiu prítomnosť   (Mons. Peter Brodek) 
Prihlasovanie, informácie: 0911 958 334  a  klastor.benadik@nrb.sk

Pred Veľkou nocou sa podarilo dokončiť prvú a aj podstatnú fázu nasvietenia Baziliky sv. Benedikta aj vďaka príspevkom darcov.

Pri večernom pohľade ešte viac vyniká jej nádhera v prostredí Pohronia. Možno povedať, že je jeho skutočnou perlou. Máme nádej, že ju prídu navštíviť ďalší návštevníci, aby mohli odkrývať kus našej vzácnej histórie.

IMG_20220414_210838
IMG_20220414_210933
Zvestovanie


18.08. - 21.08.2022  Duchovné cvičenia -  Služobnica Pána   (Mons. Peter Brodek) 
Prihlasovanie, informácie: 0911 958 334  a  klastor.benadik@nrb.sk

  • YouTube Sociální Icon
  • facebook-square
KCHO 01.jpg
  • YouTube Sociální Icon
  • facebook-square

Mons. Peter Brodek vikár Nitrianskej diecézy, kanonik, rektor Baziliky sv. Benedikta Hronský Beňadik

Logo%20DS%2002_edited.png
Konferencia Charis v Badíne

Konferencia Charis v Badíne

Play Video
Vaše svedectvo o Bohu, vypočutí modlitby Bohom, svedectvo o obrátení 

      ĎAKUJEME !

 

 

 

Sláva a vďaka Bohu !

Svedectvá

Kázeň kard.Raniero Cantalamessa O.F.M.Cap. (pápežský kazateľ)

(Zdroj: LUX TV SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA - Priamy prenos z Vatikánu - Veľký piatok 2.4.2021)

Logo_Benadik_farba.jpg

Požehnanie Kristovou krvou letecky na všetky svetové strany našej

krajiny v nedeľu Krstu Krista Pána  (11.01.2021)

Pozvanie k vnútornej účasti na udalosti požehnania

mocnou relikviou Kristovej krvi.

Požehnanie Kristovou krvou

 

Milí kresťania i všetci ľudia dobrej vôle,

pozývam vás všetkých k vnútornej účasti na udalosti požehnania

mocnou relikviou Kristovej krvi. Ježiš ju za nás vylial na kríži

za naše hriechy a ich následky. Nákaza, ktorá nás v týchto dňoch zasahuje v stále väčšej miere je varovaním i výzvou k obráteniu. Chceme prosiť o Božie zmilovanie, ale i o navrátenie sa

ku kresťanskému životu. Je mojou i našou povinnosťou

prispieť do tohto zápasu pokornou, ale i kajúcnou modlitbou

za všetky naše zlyhania, nevďačnosť, za všetky hriechy proti životu.

Za všetky zlyhania manželstiev, rodín, verejných činiteľov i duchovenstva. Za všetky amorálne zlyhania nás ľudí, niekedy až

za zvrátené zmýšľanie. Nechcem ísť do ďalších temných stránok nášho života, ale len v kajúcnosti prosím Pána o milosrdenstvo

voči nám hriešnym. Pane odvráť od nás túto ničivú silu. Nemám odvahu sľúbiť, že náš život sa zmení k lepšiemu. Obávam sa, že je hlboko vzdialený od skutočnej kajúcnosti.

Napriek tomu sa odvažujem prosiť, zmiluj sa nad nami a chráň nás svojou presvätou krvou, ktorú si vylial za nás. S pokorou prosím

so všetkými veriacimi, modliacimi a kajúcimi ľuďmi, ochráň nás

od týchto chorobných rán s nádejou, že sa zmeníme viac na Tvoj obraz. Prosíme o to spoločne na mocný príhovor Božej matky.

Požehnanie by sa malo uskutočniť letecky na všetky svetové strany našej krajiny v nedeľu Krstu Krista Pána popoludní.

                                                                                    Mons. Peter Brodek

Hronsky Benadik Krv Kristova2.jpg

Pozývame veriacich i všetkých ľudí dobrej vôle

k duchovnej účasti na kajúcej pobožnosti

pred relikviou Kristovej krvi v Hronskom Beňadiku.

Cieľom kajúcej pobožnosti je odprosenie

Pána Boha za naše hriechy, ktorými sa vzďaľujme

od diela vykúpenia Ježiša Krista, ktorý vylial svoju

krv za nás a našu spásu. Nákaza, ktorá nás v týchto

dňoch zasahuje v stále väčšej miere je varovaním

i výzvou k obráteniu. Chceme prosiť o Božie zmilovanie,

ale i o navrátenie sa ku kresťanskému zmýšľaniu

a životu podľa evanjelia. Kajúcu pobožnosť

pri mocnej relikvii Kristovej krvi chceme sme

uskutočnili v nedeľu 11. októbra o 15:00 

s priamym prenosom na:  

https://youtu.be/wp7ZyOhPVBE

Za necelých 24 hodín po priamom prenose

má pobožnosť už vyše 10 000 zhliadnutí,

pridajte sa a pomodlite sa tiež s nami.