top of page

O nás

 

Charizmatická obnova

 

Medzinárodná služba Katolíckej charizmatickej obnovy, tiež známa ako CHARIS, je medzinárodný orgán pre službu všetkým vyjadreniam Katolíckej charizmatickej obnovy (KCHO), prúdu milosti, ktorý sa prvýkrát v Katolíckej cirkvi objavil v roku 1967 ako ovocie Druhého vatikánskeho koncilu. Všetky vyjadrenia Katolíckej charizmatickej obnovy spája skúsenosť s ovocím Turíc skrze vyliatie duchovných darov, ktoré sa nazýva krst v Duchu Svätom a zahŕňa osobné stretnutie s Ježišom Kristom ako Spasiteľom, otvorenosť Božiemu slovu, otvorenosť používaniu chariziem a evanjelizácii vo vernej službe Cirkvi. CHARIS podporuje a posilňuje spoločenstvo medzi všetkými charizmatickými subjektmi a posilňuje zmysel pre celosvetovú rodinu Katolíckej charizmatickej obnovy.

 

Všeobecné ciele CHARIS sú:

  1. napomáhať prehlbovanie a podporovanie milosti krstu v Duchu Svätom v celej Cirkvi;

  2. podporovať používanie chariziem nielen v Katolíckej charizmatickej obnove, ale aj v celej Cirkvi;

  3. podporovať duchovné prehlbovanie a svätosť u ľudí, ktorí prežívajú skúsenosť krstu v Duchu Svätom;

  4. podporovať záväzok k evanjelizácii predovšetkým prostredníctvom novej evanjelizácie a evanjelizácie kultúry, rešpektujúc pritom náboženskú slobodu;

  5. podporovať spoluprácu medzi komunitami, ktoré sa zrodili z Katolíckej charizmatickej obnovy, s víziou zdieľania skúseností konkrétnych komunít pre dobro všetkých;

  6. podporovať ekumenický rozmer Katolíckej charizmatickej obnovy a pestovať záväzok slúžiť jednote všetkých kresťanov;

 

Na Slovensku už niekoľko desaťročí sú činné rôzne prúdy charizmatickej obnovy. Významným zostáva Katolícka charizmatická obnova pôsobiaca v každej diecéze na Slovensku, známa poriadaním charizmatických konferencií (web KCHO). Katolícke charizmatické spoločenstvá pôsobiace najmä v nitrianskej diecéze, patriace do KCHO si osvojujú názov Obnova v Duchu Svätom. Chceme tým vyjadriť svoju službu Cirkvi, potrebnú formáciu i mnohé aktivity, ktoré ponúkame ľuďom hľadajúcich Pána v Duchu Svätom a jeho moci.

Máme nádej, že aj novovzniknutá webová stránka posilní našu identitu, ale najmä obohatí mnohých ľudí skrze spoločnú modlitbu i ponúknutý obsah.

  • Facebook Classic
bottom of page