top of page
Spoločenstvá Obnovy v Duchu Svätom:
Logo%2520DS%252002_edited_edited.png
 • Facebook Classic
Spoločenstva mapa_edited.png

 • MENO, ADRESA, TELEFÓN, EMAIL:

 •  

 • Bachratá Gabriela Krátka 730/1, 919 21, Zeleneč, Trnava

 • 0902 172 850, gabriela.bachrata@gmail.com

 • Bagin Miroslav Partizánska 1280/10, 018 41, Dubnica nad Váhom, Ilava, 0944 417 065,stanka.baginova@gmail.com

 • Bartová Dana ,Železničiarska 1339/25, 953 01, Zlaté Moravce

 • 0905 371 047,dana.bartova@gmail.com

 • Bernátek Ján a Mária Soblahovská 2018/14, 911 01, Trenčín

 • 0903 585 586,bernatkova.maria@gmail.com

 • Bieliková Ľudmila,Horovce 205, 020 62, Horovce, Púchov

 • 0902 372 930

 • Bosá Milada,Mateja Bela, 911 08, Trenčín

 • 0903769667

 • Brídová Mária,Jurkovičova 397/28, 949 11, Nitra

 • 0903 894 985

 • Brňák Peter,Horná Breznica 187, Lednické Rovne,0908 789 307,0908 728 892,margitabrnakova@gmail.com

 • Čagalová Mária,Novomeského 497/7, 949 11, Nitra

 • 0903 530 007

 • Chrenová Anna,Obyce 206, 951 95, Obyce, Zlaté Moravce

 • 0908 766 141

 • Chudo Pavel,Tajovského 231/14, 018 41, Dubnica nad Váhom, Ilava

 • 0902 202 812,padechu@gmail.com

 • Cibulová Ľubica,Vikárska 1079/4, 949 01, Nitra

 • 0908 756 077,lubica.cibulova@gmail.com

 • Čičmanová Anna,Duklianska 309/15, 942 01, Šurany, Nové Zámky

 • 0903 890 473,anna4cicmanova@gmail.com

 • Darnadi Vojtech,Vodná 4 , 949 01, Nitra

 • 0911143002,darzv@post.sk

 • Eva Sakáčová , Horná 399, Sľažany 951 71 

 • 0908717464, eva.sakacova@gmail.com

 • Dick Robert,Záhradnícka 4343/10, 945 01, Komárno

 • +421 905 607628,rtlsty1@gmail.com

 • Ďuračková Dagmar,Komenského 347/25, 972 23, Dolné Vestenice, Prievidza

 • 0915889522,d.durackova@centrum.sk

 • Fedák Peter,Hubina, 922 21, Moravany nad Váhom, Piešťany

 • 0918628804

 • Feranecová Lenka,Terezie Vansovej 2, 940 02, Nové Zámky, Nove Zamky

 • 0903 271 613,lenka.feranec@zoznam.sk

 • Filagová Janka,Dolná 2457/21, 942 01, Nitriansky Hrádok, Šurany, Nové Zámky

 • 0908 571 463

 • Galbavý Michal a Mária Železničná 492/17, 927 01, Šaľa

 • 0918 613 539,galbavy.michal@gmail.com

 • Galovič Pavol,Hurbanova 263/17, 953 01, Zlaté Moravce

 • 0902 163 819,galovic.p@gmail.com

 • Hamadová Mária,Škultétyho 531/8, 949 11, Nitra

 • 0915 215 217,havama50@azet.sk

 • Kmetzová Katarína,Červenova 495/24, 949 01, Nitra

 • 0907 407 050,kmetzova@centrum.sk

 • Kocianová Mária,Mojmírova 1568/7, 953 01, Zlaté Moravce

 • 0903 842 973

 • Kopencová Dana,M. Benku 2430/10, 955 03, Topoľčany

 • 0949 529 522

 • Kovalinková Alžbeta,Kostolná, 949 01, Nitra

 • 0944439069,bkovalinkova@gmail.com

 • Krekáňová Oľga,Novomeského 503/33, 949 11, Nitra

 • 0911 958 334,krekanovao@gmail.com

 • Križanová Helena,Argentínska 382/30, 919 21, Zeleneč, Trnava

 • 0911221234

 • Krošláková Daniela,Ružová 2147/72, 949 01, Nitra

 • 037 7414 808

 • Kutaková Anna,Veľká Mača, 925 32, Veľká Mača, Galanta

 • 0905 243 313

 • Laho Miroslav,MDŽ 1872/26, 942 01, Šurany, Nové Zámky

 • 0903 519 959

 • Levická Emília,Bizetova 458/35, 949 11, Nitra

 • 0903 454 380

 • Liška Peter,Nad Kostolom 1109/12, 018 41, Dubnica nad Váhom, Ilava

 • 0907726217

 • Malá Erika,Brezová 207/3, 953 05, Čierne Kľačany, Zlaté Moravce

 • 0905 586 471,erikamala207@gmail.com

 • Margolienová Mária,Ruskovce 174, 956 54, Ruskovce, Bánovce nad Bebravou

 • 0908 148 682,margolienova@gmail.com

 • Molnárová Katarína,Bizetova 460/6, 949 11, Nitra

 • 0911 288 405

 • Molnárová Viola,Čajkovského 420/5, 949 11, Nitra

 • 0949 709 929

 • Muková Anna,Novomeského 503/37, 949 11, Nitra

 • 0904 874 029,ankamukova@gmail.com

 • Novák Andrej,Palkovičova 4275/20, 955 01, Topoľčany

 • 0907781448

 • Ondrejmišková Mária,Obyce 286, 951 95, Obyce, Zlaté Moravce

 • 0905 692 302

 • Pastrnáková Helena,Mudrochova 965/17, 942 01, Šurany, Nové Zámky

 • 0917 059 350

 • Peter Brodek Mons.950 50 Nitra Biskupstvo
   

 • Pilka Martin,Malý Lapáš 172, 951 04, Malý Lapáš, Nitra

 • 0905 424 774,martinpilka@orangemail.sk

 • Pluta Juraj Vdp.Rim.kat.cirkev, 941 11,Nitra

 • 0904738885

 • Poliaková Eva,Osvaldova 1491/3, 949 01, Nitra

 • 0903 887 727,evkapoli@gmail.com

 • Prosňanská Ľudmila,Športovcov 481/1, 914 41, Nemšová, Trenčín

 • 0911 590 381,gruchaloval@centrum.cz

 • Rafayová Veronika,Javorova 1, 949 01, Nitra

 • 037 7336 467

 • Šandrik Mate,Vystrkov 1147/1, 957 01, Bánovce nad Bebravou

 • 0915 792 640

 • Siebrantová Jirka,Slatinská 1333/2, 957 04, Bánovce nad Bebravou

 • 0908 593 443

 • Šimor Peter,Svoradova 458/27, 018 51, Nová Dubnica, Ilava

 • 0915 761 421,simor.petronius@gmail.com

 • Šlosárová Emília,Golianovo 296, 951 08, Golianovo, Nitra

 • 0905 269 004,slosarova@svd.sk

 • Sonlajtnerová Zuzana,Veľký Lapáš 617, 951 04, Veľký Lapáš, Nitra

 • 0948795957,spolocenstvosvt@gmail.com

 • Šrank Michal Vdp. RKC FarnosťOponice 255, 956 14, Oponice, Topoľčany

 • 0911912330

 • Štefanková Lucia,Slnečná 447/14, 968 01, Nová Baňa, Žarnovica

 • 0905 812 294

 • Štrbová Katarína,Kamenárska 1093/18, 968 01, Nová Baňa, Žarnovica

 • 0918 567 670

 • Šutková Mária,Kapitána Jána Nálepku 1664/40, 934 01, Levice

 • 0908 808 630

 • Teplanová Andrea,Čulenova 193/66, 949 01, Nitra

 • 0907 751 826,ajateplanova@gmail.com

 • Trník Miroslav,Martina Rázusa 2094/48, 955 01, Topoľčany

 • 0903 470 317

 • Valkovičová Janka,Obrancov mieru 3004/4, 953 01, Zlaté Moravce

 • 0908 125 158,jana.valkovicova@gmail.com

 • Vaxmanská Daniela,Čab 217, 951 24, Čab, Nové Sady, Nitra

 • 0904 302 834

Spoločenstva mapa.png

Poznámka:  zoznam spoločenstiev KCHO na Slovensku nájdete na web: KCHO

bottom of page