turice 9.jpg

Obnova v Duchu Svätom - sk

Stretnutie spoločenstiev a  priateľov
Obnovy v  Duchu Svätom

 

Trenčín 15. október 2022
Miesto: Kostol sv. Františka Xaverského – Piaristi
Predbežný program:

9,30 Pozvanie k spoločnej modlitbe

10,00 Prednáška - Mons. Peter Brodek

11,00 Adorácia - vdp. Michal Šrank
Vzývanie Ducha Svätého

12,00 Obedňajšia prestávka
Bratské rozhovory

13,00 Modlitba v skupinách za jednotlivcov

15,15 Blok svedectiev, otázok a odpovedí

16,00 Slávenie Eucharistie - vdp. Miroslav Kukla
a záverečné požehnanie

Na stretnutie pozývajú spoločenstvá Obnovy v Duchu Svätom Nitrianskej diecézy

Duch cv 20.10. - 23.10.2022 25mb.gif
POZOR 03.gif
Celym srdcomZalm 86.png

Rozposlanie. Záver seminára Obnovy v Duchu Svätom

v H. Beňadiku 02.10 2022