top of page

Služby

 • Facebook Classic
Kladieme dôraz na poznanie Boha ako milujúceho a odpúšťajúceho Otca, nadviazanie osobného vzťahu s Ježišom, potrebu posilňovať
v sebe prítomnosť Ducha Svätého, dôležitosť Svätého písma, sviatostí, bohoslužby, modlitby, modlitby chvál, dôležitosť chariziem alebo darov Ducha Svätého pre službu Cirkvi, potrebu budovať spoločenstvo, poslanie ohlasovať evanjelium a vydávať svedectvoK dielu v Cirkvi založenom na rozpoznávaní Božích zámerov a plánov sa snažíme prispievať svojou službou Bohu a svojim blížnym cez Radu Obnovy
v Duchu Svätom a členov nasledovne :
Služba spoločenstvám
 • Mária Bernátková 
 • Anna Čičmanová
 • Oľga Krekáňová
 • Peter Fedák
 • Manželia Brídoví
Semináre Obnovy
 • Katarína Kmetzová
 • Mária Bernátková

Škola  chariziem

 • Mons.Peter Brodek
 • Katarína Kmetzová
 • Peter Fedák

V náplni zodpovedných za túto službu je návšteva zverených spoločenstiev, poskytovanie užitočnej pomoci radou, povzbudením, modlitbou... Tiež predkladajú ich potreby, žiadosti, podnety rade Obnovy.

Ťažiskom Obnovy v Duchu je uskutočňovanie seminárov, ktoré vedú účastníkov k osobnejšiemu poznaniu i skúsenosti s Duchom Svätým. Seminár trvá spravidla tri mesiace, pričom účastníci prechádzajú obdobím vnútorného uzdravenia, naplnenia Duchom, ako i poslania v diele Cirkvi.

Poskytuje účastníkom, ktorí majú osobnú skúsenosť naplnenia Duchom Svätým, lepšie poznať jeho charizmy, odkrývať ich vo svojom živote, ako i prijímať charizmatickú službu

v Cirkvi.

Kňazská služba Obnove
 • vdp Mgr. Michal Šrank
Evanjelizácia, mládež, hudba
 • Ľubica Cibuľová
 • Andrea Teplanová (mládež, web)
 • Anna Čičmanová
 • Peter Liška (hudba, chvály)

Komunikácia

 • interná : Oľga Krekáňová (sekretariát)
 • externá : Robert Dick
                      vdp Mgr. Michal Šrank
                      Anna Čičmanová
                      Peter Liška
Služba oslobodzovania a uzdravenia
 • vdp Mgr. Michal Šrank
 • Robert Dick
 • Katarína Kmetzová
 • Mária Bernátková
      a ďalší
Dohľad nad OvDS - sk
 • Mons. Peter Brodek generálny vikár Nitrianskej diecézy, kanonik, rektor Baziliky sv. Benedikta Hronský Beňadik
Logo%2520DS%252002_edited_edited.png
bottom of page